Giriş

Münafiq təhlükəsi, İslam aləminin ən vacib və ən mühüm mövzularından biridir. Çünki İslamın qarşısındakı ən hiyləgər qüvvə “münafiqlik”dir.

Davamı
Münafiq kimdir?

Məlum olan ən alçaq insan xarakteri: Münafiqlər
Münafiq, tarixin başlanğıcından bəri,“iman gətirən hər qövmün içində ...

Davamı